Klantenservice

De GTSTmagazine webshop is een initiatief van Goede Tijden, Slechte Tijden, F&L Media. 

Vogelaar is een marketing- en fullfillmentbureau dat voor meerdere partijen loyaltyprogramma's verzorgd. In deze webshop verkoopt Vogelaar BV. het GTSTmagazine 2018 namens Goede Tijden, Slechte Tijden en F&L Media. 

 

Vogelaar streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze relaties en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

E-mailadres 
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie rond uw aankoop en voor eventuele klachtafhandeling.

Beveiliging 
Vogelaar besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen, veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Ontvangers van gegevens 
Uw gegevens, die door Vogelaar worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Vogelaar en F&L Media. Zij hebben die gegevens nodig bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname óf van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen 
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op de website Vogelaar bekend gemaakt.

Voorwaarden 
Vogelaar BV en alle daartoe behorende werkmaatschappijen zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 3023 6387.

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Vogelaar zijn per e-mail opvraagbaar bij ordervragen@vogelaargroep.nl 
Onze Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u per e-mail opvragen bij ordervragen@vogelaargroep.nl  

 

Heb je een vraag over je bestelling? Check dan de veelgestelde vragen.
Is je vraag daarmee niet beantwoord? Stuur dan even een mailtje naar info@gtstmagazine.com

Indien het een vraag is over je bestelling, vermeld dan duidelijk je naam en adresgegevens, zodat wij direct op de juiste manier contact met je kunnen opnemen.

 

Van de makers van Goede Tijden, Slechte Tijden en F&L Media.

Goede Tijden, Slechte Tijden © & ™ 2018 licensed by RTL Nederland B.V. and Grundy / Endemol Nederland V.O.F.